​Ronæsbos pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i krap, som står for kognitiv, ressourcefokuseret og anerkende pædagogik.

Krap er et redskab til at støtte den unge til større  personlig og sociale kompetencer, så de bedre kan udfolde sig socialt og samfundsmæssigt og herigennem opnå en højere livskvalitet.

Et vigtigt element i krap er at sætte et positiv og anerkende fokus på menneskers ressourcer - uden at benægte at der også kan være tale om svære belastninger og særlige behov. Metoden fokuserer på personers kognitive indsigt, dvs. på de tanker og forestillinger, personen  gør sig om sig selv og sin situation.

Metoden har til formål at hjælpe personer til at erkende egne tankemønstre for at sætte vedkommende i stand til at erstatte disse med alternative tankemønstre.

Vi tager altid udgangspunkt i det den unge kan og bygger videre på det, ligesom det er vores grundtanke at den unge  gør det bedste han / hun kan kan i den givne situation .

Vi arbejder for at den unge får så megen viden som muligt om egne udfordringer og mestringsstrategier  og støtter  den unge i at finde alternative strategier , hvis det er nødvendigt.