Socialpædagogisk opholdssted for psykisk udviklingshæmmede børn og unge er vores målgruppe

Målgruppen for Den Selvejende Institution Ronæsbo på Fyn nær Middelfart og Odense er psykisk udviklingshæmmede børn. Disse børn kan typisk karakteriseres ved at være svagt fungerende på grund af opvækstvilkår eller medfødte forhold.

Vi modtager derimod ikke børn, der er stærkt adfærdsafvigende eller voldsomt udadreagerende.

Kontakt os

Opholdssted for lettere handicappede børn der er psykisk udviklingshæmmede

De psykisk udviklingshæmmede børn kan være let til moderat handicappede. Desuden kan de være mobile og helt eller delvist selvhjulpne i forhold til almindelige dagligdagsfunktioner.

Ofte vil børnene også have vanskeligheder i forhold til normer, men også i forhold til relationer med både voksne og jævnaldrende. Det tager vores pædagogik og faglighed derfor udgangspunkt i.

På det socialpædagogiske opholdssted Ronæsbo er der et sammenhold blandt de psykisk udviklingshæmmede børn, hvor der udvises gensidig respekt, og hvor beboerne hjælper hinanden. Derfor må man gerne være vred og ked af det, men alle skal være ordentlige over for hinanden.

Målgruppen for vores socialpædagogiske opholdssted er 8 - 18 år og efterværn til 23 år

De psykisk udviklingshæmmede børn er typisk mellem 10 år og 14 år, når vi modtager dem, og vi er normeret til fem beboere. Derfor råder vi også over fem store værelser i vores hus på 250 m2.

Der er naturligvis et fælleskøkken og en opholdsstue, hvorfra der i øvrigt er udsigt over Gamborg Fjord og Fønsvang Sø. Her på siden kan du læse om vores bopæl samt vores dagsrytme.

Hvis du ønsker at høre mere om vores socialpædagogiske opholdssted for psykisk udviklingshæmmede børn, så er du velkommen til at besøge os på Fyn, hvor vi ligger tæt på Odense.

Du kan ringe til Den Selvejende Institution Ronæsbo på telefon 64 42 37 50. Desuden er du velkommen til at sende en e-mail til os på ronsbo@c.dk.