​Til forældrene

​Velkommen til Ronæsbo, vi glæder os til at samarbejde med jer omkring jeres barn.

Vi værdsætter samarbejdet med barnets forældre højt.

Det er af stor betydning for barnet at forældrene bakker op om opholdet på Ronæsbo.

Det er værdifuldt at være i tæt dialog med forældrene, når vi arbejder med barnets udvikling.

Forældrene er altid velkommen til at besøge os på Ronæsbo, dog altid ud fra forudgående aftale med personalet i huset.

Vi informerer altid, hvis der sker ændringer for barnet på Ronæsbo, sygdom, kriser o.l. så forældrene kan følge med i deres barns liv på Ronæsbo.

Sagsbehandler modtager altid relevant information enten pr. mail eller telefon. Vi ønsker at sikre det gode samarbejde og ikke mindst at fastholde os selv og samarbejdspartnere i vores forpligtelser omkring den unge.

Vi forventer at samarbejdet baserer sig på åbenhed og fælles mål for barnet.